Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online

คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์
ยังไม่เข้าระบบ (not login)
สารบัญ
หน้า 1 แนวคิด (concept), ลงทะเบียน, login เข้าสมุดจดศัพท์
หน้า 2 เพิ่มศัพท์ลงในสมุดจดศัพท์
หน้า 3 ตรวจความถูกต้องของตัวสะกดศัพท์
แก้ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 4 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม
หน้า 5 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 6 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 7 การใส่ตัวอักษรจีนลงในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 8 ประยุกต์ใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์กับการเรียนวิชาต่าง ๆ
ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์


วิดีโอคู่มือสมุดจดศัพท์ออนไลน์

จำนวนผู้ชม 8,670 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1

หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 8


ประยุกต์ใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์กับการเรียนวิชาต่าง ๆ

สมุดจดศัพท์ออนไลน์ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยฝึกการจำของ 2 สิ่งที่อยู่คู่กัน ซึ่งในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ได้เตรียมช่องไว้ให้ใส่ของ 2 ช่องคือ "คำศัพท์" และ "คำแปล" สามารถนำ 2 ช่องนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอื่นได้ด้วย เช่น
นำไปประยุกต์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์ในวิชาภาษาไทย
นำไปประยุกต์ใช้กับการจำสัญลักษณ์ของธาตุในวิชาเคมี
นำไปประยุกต์ใช้กับการจำเมืองหลวงของประเทศต่างๆในวิชาสังคม

ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์ในวิชาภาษาไทย

ใส่ "คำราชาศัพท์" ไว้ในช่อง "คำศัพท์" ใส่ "คำแปล" ไว้ในช่อง "คำแปล"


ตัวอย่างคำถามที่สร้างจาก "คำศัพท์" และคำแปล


ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำสัญลักษณ์ของธาตุในวิชาเคมี

ใส่ "สัญลักษณ์ธาตุ" ไว้ในช่อง "คำศัพท์" ใส่ "ชื่อธาตุ" ไว้ในช่อง "คำแปล"


ตัวอย่างคำถามที่สร้างจาก "คำศัพท์" และคำแปล


ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำเมืองหลวงของประเทศต่างๆในวิชาสังคม

ใส่ "ชื่อประเทศ" ไว้ในช่อง "คำศัพท์" ใส่ "ชื่อเมืองหลวง" ไว้ในช่อง "คำแปล"


ตัวอย่างคำถามที่สร้างจาก "คำศัพท์" และคำแปลหน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 8

จำนวนผู้ชม 8,670 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1


ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.