Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online

คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์
ยังไม่เข้าระบบ (not login)
สารบัญ
หน้า 1 แนวคิด (concept), ลงทะเบียน, login เข้าสมุดจดศัพท์
หน้า 2 เพิ่มศัพท์ลงในสมุดจดศัพท์
หน้า 3 ตรวจความถูกต้องของตัวสะกดศัพท์
แก้ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 4 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม
หน้า 5 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 6 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 7 การใส่ตัวอักษรจีนลงในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 8 ประยุกต์ใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์กับการเรียนวิชาต่าง ๆ
ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์


วิดีโอคู่มือสมุดจดศัพท์ออนไลน์

จำนวนผู้ชม 8,128 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1

หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 8


ประยุกต์ใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์กับการเรียนวิชาต่าง ๆ

สมุดจดศัพท์ออนไลน์ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยฝึกการจำของ 2 สิ่งที่อยู่คู่กัน ซึ่งในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ได้เตรียมช่องไว้ให้ใส่ของ 2 ช่องคือ "คำศัพท์" และ "คำแปล" สามารถนำ 2 ช่องนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอื่นได้ด้วย เช่น
นำไปประยุกต์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์ในวิชาภาษาไทย
นำไปประยุกต์ใช้กับการจำสัญลักษณ์ของธาตุในวิชาเคมี
นำไปประยุกต์ใช้กับการจำเมืองหลวงของประเทศต่างๆในวิชาสังคม

ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์ในวิชาภาษาไทย

ใส่ "คำราชาศัพท์" ไว้ในช่อง "คำศัพท์" ใส่ "คำแปล" ไว้ในช่อง "คำแปล"


ตัวอย่างคำถามที่สร้างจาก "คำศัพท์" และคำแปล


ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำสัญลักษณ์ของธาตุในวิชาเคมี

ใส่ "สัญลักษณ์ธาตุ" ไว้ในช่อง "คำศัพท์" ใส่ "ชื่อธาตุ" ไว้ในช่อง "คำแปล"


ตัวอย่างคำถามที่สร้างจาก "คำศัพท์" และคำแปล


ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำเมืองหลวงของประเทศต่างๆในวิชาสังคม

ใส่ "ชื่อประเทศ" ไว้ในช่อง "คำศัพท์" ใส่ "ชื่อเมืองหลวง" ไว้ในช่อง "คำแปล"


ตัวอย่างคำถามที่สร้างจาก "คำศัพท์" และคำแปลหน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 8

จำนวนผู้ชม 8,128 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 1


ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง มีการจับเวลา นักเรียนจึงต้องฝึกทั้งเทคนิคในการทำข้อสอบ และเทคนิคในการบริหารเวลา เมื่อสอบเสร็จจะทราบคะแนนสอบทันที ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น

การทำคะแนนสอบให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย ที่นี่ได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังไปหลายปีจากสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาในห้องสอบเสมือนจริง ทำให้รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2018 All rights reserved.