Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์

คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์
ยังไม่เข้าระบบ (not login)
สารบัญ
หน้า 1 แนวคิด (concept), ลงทะเบียน, login เข้าสมุดจดศัพท์
หน้า 2 เพิ่มศัพท์ลงในสมุดจดศัพท์
หน้า 3 ตรวจความถูกต้องของตัวสะกดศัพท์
แก้ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 4 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม
หน้า 5 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 6 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 7 การใส่ตัวอักษรจีนลงในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 8 ประยุกต์ใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์กับการเรียนวิชาต่าง ๆ
ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์


วิดีโอคู่มือสมุดจดศัพท์ออนไลน์

จำนวนผู้ชม 5,529 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 3 หน้าถัดไป


ตรวจความถูกต้องของตัวสะกดศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์การนำคำศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ขึ้นมาตรวจ สามารถทำได้โดย
1) ระบุ "หมายเลขของศัพท์" เป็นการเจาะจงกลุ่มศัพท์ที่ต้องการ
โดยระบุว่าต้องการศัพท์ตั้งแต่คำหมายเลขใด ถึงหมายเลขใด
2) ระบุ "คำศัพท์" เป็นการเจาะจงศัพท์เฉพาะคำ
โดยใส่ตัวสะกดของศัพท์ให้ตรงกับตัวสะกดที่อยู่ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
3) ระบุ "คำแปล" เป็นการเจาะจงศัพท์เฉพาะคำ
โดยใส่คำแปลของศัพท์ให้ตรงกับคำแปลที่อยู่ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
4) ระบุ "เพิ่มเติม" เป็นการเจาะจงศัพท์เฉพาะคำ
โดยใส่ข้อมูล "เพิ่มเติม" ให้ตรงกับ ข้อมูลที่ใส่ไว้ใน "เพิ่มเติม" ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
5) ระบุ "วันที่" เป็นการเจาะจงกลุ่มศัพท์ที่ต้องการ
โดยระบุว่าต้องการศัพท์ที่ถูกป้อนเข้าสมุดจดศัพท์ออนไลน์ตั้งแต่วันไหน ถึงวันไหน

ตัวอย่าง ข้างบนนี้เป็นการนำศัพท์ตั้งแต่คำที่ 1 ถึงคำที่ 10 ขึ้นมาตรวจ
ศัพท์คำที่ 9 สะกดผิด คำสะกดที่ถูกคือ dog ไม่ใช่ dot


แก้ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
การเรียกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ขึ้นมาแก้ ต้องระบุหมายเลขประจำตัวของศัพท์คำที่ต้องการแก้

ตัวอย่างนี้เป็นการนำศัพท์คำที่ 9 ขึ้นมาแก้

หมายเลข 9 (คำที่ 9) คือหมายเลขประจำตัวของศัพท์ dot ซึ่งสะกดผิดแก้จาก dot ซึ่งเป็นตัวสะกดที่ผิดเป็น dog แล้วคลิก "ยืนยัน" เพื่อเก็บตัวสะกดที่แก้กลับเข้าไปในฐานข้อมูลของสมุดจดศัพท์ออนไลน์

เรียกศัพท์คำที่ 1 - 10 ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์กลับขึ้นมาดูอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตัวสะกดของศัพท์ในสมุดจดศัพท์ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว


หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 3 หน้าถัดไป

จำนวนผู้ชม 5,529 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว
ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.