Home Listening reading Writing Grammar สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัพท์ About me
ห้องสอบเสมือนจริง ห้องติวคณิตศาสตร์ ข้อสอบ O-NET Online

คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์
ยังไม่เข้าระบบ (not login)
สารบัญ
หน้า 1 แนวคิด (concept), ลงทะเบียน, login เข้าสมุดจดศัพท์
หน้า 2 เพิ่มศัพท์ลงในสมุดจดศัพท์
หน้า 3 ตรวจความถูกต้องของตัวสะกดศัพท์
แก้ศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 4 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม
หน้า 5 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 6 เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกม(ต่อ)
หน้า 7 การใส่ตัวอักษรจีนลงในสมุดจดศัพท์ออนไลน์
หน้า 8 ประยุกต์ใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์กับการเรียนวิชาต่าง ๆ
ประยุกต์สมุดจดศัพท์ออนไลน์ใช้กับการจำคำราชาศัพท์


วิดีโอคู่มือสมุดจดศัพท์ออนไลน์

จำนวนผู้ชม 6,656 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 5 หน้าถัดไป


เลือกศัพท์ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์เพื่อเล่นเกมการตั้งเงื่อนไขการเลือกศัพท์เพื่อเล่นเกมโดย ไม่ระบุว่าเลือกถึงศัพท์คำใดหมายถึงเลือกถึงศัพท์คำสุดท้ายที่มีอยู่ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ ตัวอย่างนี้ระบุให้เกมเลือกสุ่มศัพท์ตั้งแต่คำที่ 1 ถึงคำสุดท้ายที่มีอยู่ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ การระบุเงื่อนไขแบบนี้มีข้อดีคือ เมื่อมีการเพิ่มศัพท์คำใหม่เข้าไปในสมุดจดศัพท์ ศัพท์ที่เพิ่มใหม่จะเป็นศัพท์คำสุดท้ายเสมอ จึงมีโอกาสถูกสุ่มขึ้นมาเล่นเกม โดยไม่ต้องแก้ไขเงื่อนไขการเลือกศัพท์

ตัวอย่างนี้เดิมมีศัพท์อยู่ในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ 10 คำ เมื่อมีการเพิ่มศัพท์เข้าไปในสมุดจดศัพท์อีก 3 คำ คือคำที่ 11 -13 จะมีโอกาสถูกสุ่มขึ้นมาเล่นเกมด้วย

คำถามที่เกมสร้างขึ้นดูเหมือนจะมี 2 คำตอบ เพราะ present แปลว่า "ปัจจุบัน" (ศัพท์คำที่ 11) หรือ แปลว่า "นำเสนอ" (ศัพท์คำที่ 13) ก็ได้ แต่ในทางปฏิบัติทุกคำถามที่ถูกสร้างขึ้น เกมจะเฉลยคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว ในกรณีนี้ เกมจะเฉลยคำตอบที่ถูกว่า "ปัจจุบัน" หรือ "นำเสนอ" ขึ้นกับว่าเกมสุ่มได้ศัพท์คำที่ 11 หรือคำที่ 13 ถ้าเกมสุ่มได้ศัพท์คำที่ 11 เกมจะเฉลยคำตอบที่ถูกว่า "ปัจจุบัน" เพราะเป็นคำแปลของศัพท์คำที่ 11 ถ้าผู้เล่นเกมเลือกคำตอบ "นำเสนอ" (ศัพท์คำที่ 13) เกมจะตัดสินว่าผู้เล่นเกมตอบผิด ทำให้ผู้เล่นเกมสับสน

ปัญหานี้เกิดจากศัพท์คำที่ 11, 12 และ 13 เป็นศัพท์คำเดียวกัน เพื่อเลี่ยงปัญหานี้ ในกรณีที่ต้องการใส่ศัพท์คำเดียวที่มีหลายความหมายลงในสมุดจดศัพท์ออนไลน์ ให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นความแตกต่างของศัพท์แต่ละลำดับ เช่นระบุว่าเป็น adj., v. หรือ n.

ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของ present โดยระบุไว้ท้ายศัพท์


ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของ present โดยระบุไว้ในช่องเพิ่มเติม และกำหนดให้เกมแสดงข้อความ "เพิ่มเติม" ไว้ในคำถามเมื่อเล่นเกม


หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้สมุดจดศัพท์ออนไลน์ หน้า 5 หน้าถัดไป

จำนวนผู้ชม 6,656 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.