Home Listening reading ห้องสอบเสมือนจริง กวดวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัพท์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง ข้อสอบ O-NET Online

ห้องครัว


... มีศัพท์อยู่ในฐานข้อมูล 51 คำ พร้อมภาพประกอบ ...

คลิกที่นี่เพื่อใช้ศัพท์ทั้งหมด โดยใช้คำถามเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตอบเป็นภาพ

คลิกที่นี่เพื่อใช้ศัพท์ทั้งหมด โดยใช้คำถามเป็นภาพ คำตอบเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่เพื่อเลือกศัพท์เพียงบางส่วนEnglish Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.