Home Listening reading ห้องสอบเสมือนจริง กวดวิชาคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัพท์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง ข้อสอบ O-NET Online

ทดสอบศัพท์ม1-ม.2-ม.3


... มีศัพท์อยู่ในฐานข้อมูล 1,000 คำ ...

คลิกที่นี่เพื่อใช้ศัพท์ทั้งหมด โดยใช้คำถามภาษาอังกฤษ คำตอบภาษาไทย

คลิกที่นี่เพื่อใช้ศัพท์ทั้งหมด โดยใช้คำถามภาษาไทย คำตอบภาษาอังกฤษ

คลิกที่นี่เพื่อเลือกศัพท์เพียงบางส่วนEnglish Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.