หน้าแรก สอบเข้าม.1 สอบเข้าม.4 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวคณิต ผู้ทำเว็บ
ฝึกสมอง English Voice เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ O-NET Online

เข้าห้องสอบเข้าม.1 (login)

คู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง

รายงานคะแนนสอบ

ลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งโอนเงิน

ลืมรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

จำนวนผู้ชม 129,408 จำนวนผู้ลงคะแนน 69 คะแนนเฉลี่ย 4

ข้อสอบ O-NET Online
ข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อสอบภาษาอังกฤษ


การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ใช้คะแนนสอบ 80% จากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ส่วนคะแนนอีก 20% ใช้คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ดังนั้น นักเรียนชั้นป.6 ที่กำลังจะสอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1 จึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่การสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET Online

ข้อสอบ O-NET ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ข้อสอบส่วนนี้นักเรียนสามารถเข้าไปทำได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน และไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ O-NET Online

ข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ถูกจัดเป็นชุด ชุดละ 20 ข้อ เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบ

โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์เหล่านี้มาจากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ของโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนสาธิตฯ หลายแห่ง เช่นโรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนสาธิตมศว. รวมถึงข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวท.

นักเรียนจำเป็นต้องใช้ email ลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ login เข้าไปทำข้อสอบส่วนนี้ เมื่อ login แล้วสามารถทำข้อสอบได้ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถสอบได้ทั้งสองวิชา)
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
การทำข้อสอบส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบไว้ในระบบ ซึ่งสามารถดูผลสอบย้อนหลังได้
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ถูกรวบรวมไว้ให้นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบ

นักเรียนจำเป็นต้องใช้ email ลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ login เข้าไปทำข้อสอบส่วนนี้ เมื่อ login แล้วสามารถทำข้อสอบได้ทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถสอบได้ทั้งสองวิชา)
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
การทำข้อสอบส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบไว้ในระบบ ซึ่งสามารถดูผลสอบย้อนหลังได้
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้ชม 129,408 จำนวนผู้ลงคะแนน 69 คะแนนเฉลี่ย 4ข้อสอบ O-NET คือ ข้อสอบที่ใช้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ของนักเรียนใน 3 ชั้น ได้แก่ ป.6, ม.3 และ ม.6 การสอบ O-NET จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี คะแนนสอบ O-NET นอกจากใช้วัดความรู้ของนักเรียนแล้ว ยังถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนต่อ

ก่อนเข้าห้องสอบนักเรียนควรมีความพร้อมเต็มที่เพราะมีโอกาสสอบ O-NET เพียงครั้งเดียว และคะแนนสอบที่ได้ถูกบันทึกติดตัวนักเรียนตลอดไป ไม่สามารถสอบแก้ตัวใหม่ได้ วิธีการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดคือฝึกทำข้อสอบจริงของปีก่อน เนื่องจากข้อสอบแต่ละปีมีระดับความยากใกล้เคียงกัน การทำข้อสอบของปีก่อนทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบ รู้ข้อบกพร่องของตัวเอง แล้วรีบแก้ไขก่อนทำข้อสอบจริงของปีนี้

ข้อสอบ O-NET ทุกวิชาของชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 ของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบ ทำให้นักเรียนรู้ว่าทำข้อไหนผิด ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2018 All rights reserved.