หน้าแรก สอบเข้าม.1 สอบเข้าม.4 สอบเข้ามหาวิทยาลัย ติวคณิต ผู้ทำเว็บ
ฝึกสมอง English Voice เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ O-NET Online

เข้าห้องสอบเข้าม.1 (login)

คู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง

รายงานคะแนนสอบ

ลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งโอนเงิน

ลืมรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

จำนวนผู้ชม 136,868 จำนวนผู้ลงคะแนน 71 คะแนนเฉลี่ย 4

ข้อสอบ O-NET Online
ข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อสอบภาษาอังกฤษ


การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ใช้คะแนนสอบ 80% จากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ส่วนคะแนนอีก 20% ใช้คะแนนสอบ O-NET ของชั้นป.6 ดังนั้น นักเรียนชั้นป.6 ที่กำลังจะสอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1 จึงต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่การสอบ O-NET

ข้อสอบ O-NET Online

ข้อสอบ O-NET ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ข้อสอบส่วนนี้นักเรียนสามารถเข้าไปทำได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน และไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ O-NET Online

ข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ถูกจัดเป็นชุด ชุดละ 20 ข้อ เพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบ

โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์เหล่านี้มาจากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ของโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงเรียนสาธิตฯ หลายแห่ง เช่นโรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนหอวัง โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนสาธิตมศว. รวมถึงข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวท.

นักเรียนจำเป็นต้องใช้ email ลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ login เข้าไปทำข้อสอบส่วนนี้ เมื่อ login แล้วสามารถทำข้อสอบได้ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถสอบได้ทั้งสองวิชา)
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
การทำข้อสอบส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบไว้ในระบบ ซึ่งสามารถดูผลสอบย้อนหลังได้
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบคณิตศาสตร์

ข้อสอบภาษาอังกฤษ

ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.1 ถูกรวบรวมไว้ให้นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบ

นักเรียนจำเป็นต้องใช้ email ลงทะเบียนและกำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ login เข้าไปทำข้อสอบส่วนนี้ เมื่อ login แล้วสามารถทำข้อสอบได้ทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ (ลงทะเบียนครั้งเดียว สามารถสอบได้ทั้งสองวิชา)
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
การทำข้อสอบส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบไว้ในระบบ ซึ่งสามารถดูผลสอบย้อนหลังได้
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบภาษาอังกฤษ
จำนวนผู้ชม 136,868 จำนวนผู้ลงคะแนน 71 คะแนนเฉลี่ย 4

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.