ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Listening and Reading

Email
โอนเงินเมื่อวันที่
เวลา
โอนเข้าบัญชี
จำนวนเงิน
วิธีโอนเงิน
หมายเลขอ้างอิงจากธนาคาร
กรณีโอนเงินผ่านตู้ ATM ให้ดูหมายเลขอ้างอิงจากใบโอนเงินที่พิมพ์จากตู้ ATM
กรณีโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง หมายเลขอ้างอิงจากธนาคารคือเลขที่บัญชีของผู้โอน
กรณีฝากเงินที่เคาเตอร์ให้ดูหมายเลขอ้างอิงจากใบฝากเงิน (No Book)
ตัวอย่าง หมายเลขอ้างอิงจากธนาคาร
รายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี)

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.