ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก สอบเข้าม.1 สอบเข้าม.4 สอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง ข้อสอบ O-NET Online

เข้าห้องสอบเข้าม.4 (login)

คู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง

รายงานคะแนนสอบ

ลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งโอนเงิน

ลืมรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน


 ในการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนชั้นม.4 นักเรียนต้องเตรียมตัวตั้งแต่สอบ O-NET ม.3 เพราะการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อม.4 ใช้คะแนน O-NET ของชั้นม.3 20% ส่วนอีก 80% เป็นคะแนนสอบจากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.4

ห้องสอบแห่งนี้นำข้อสอบ O-NET ชั้นม.3 ของปีที่ก่อนมาจัดใหม่เป็นชุดเล็ก ชุดละ 20 ข้อ ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนฝึกทำให้ทันในเวลาที่กำหนด ขอให้นักเรียนพยายามทำด้วยตัวเองก่อน เพื่อประเมินตัวเองว่าสามารถทำได้กี่ข้อ (กี่เปอร์เซ็นต์) หลังจากนั้นให้ดูเฉลยวิธีทำ โดยเฉพาะข้อที่ทำไม่ได้หรือทำผิด ให้ทำความเข้าใจวิธีทำโดยเฉพาะเทคนิคที่ใช้ในเฉลย จากนั้นพยายามนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กับข้อสอบชุดถัดไป ฝึกแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนได้ดีขึ้น

สำหรับข้อสอบเข้าม.4 ที่นำมาให้ฝึก เป็นข้อสอบเข้าม.4 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสูง เช่นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนสาธิต ฯลฯ ข้อสอบของโรงเรียนเหล่านี้ถูกนำมาคละกันแล้วจัดใหม่ โดยจัดเป็นชุดเล็ก ชุดละ 20 ข้อ

ข้อสอบจริงบางส่วนเป็นอัตนัย (ไม่มีคำตอบให้เลือก ต้องเขียนคำตอบเอง หรือต้องแสดงวิธีทำ) แต่ห้องสอบเสมือนจริงดัดแปลงโจทย์ข้อสอบเป็นปรนัย(มีคำตอบให้เลือก)ทุกข้อ เพื่อให้ง่ายในการตรวจคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์

เป้าหมายของ 'ห้องสอบเข้าม.4' คือพัฒนาทักษะการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ให้ได้เวลาเฉลี่ยข้อละ 3 นาที ในการทำข้อสอบบางข้อใช้เวลาน้อยกว่า 3 นาที (ข้อง่าย) บางข้อใช้เวลามากกว่า 3 นาที (ข้อยาก) แต่เมื่อนำเวลาที่ใช้ทั้งหมดมาเฉลี่ยต่อข้อแล้ว ได้เวลาเฉลี่ยข้อละ 3 นาที นั่นคือทำข้อสอบ 20 ข้อให้เสร็จในเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่เดาคำตอบ

 ข้อดีของการจัดข้อสอบชุดละ 20 ข้อ

1. ง่ายในการจัดสรรเวลาเพื่อฝึกทำข้อสอบ
ข้อสอบแต่ละชุดใช้เวลาสอบเพียง 1 ชั่วโมง นักเรียนหาเวลาว่าง 1 ชั่วโมงได้ไม่ยาก หากข้อสอบต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง นักเรียนจะมีข้ออ้างว่า 'ไม่มีเวลาว่าง' เพื่อผัดวันประกันพรุ่งในการฝึกทำข้อสอบ เพราะไม่สามารถจัดสรรเวลาว่างที่ต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง ถ้านักเรียนผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ ในที่สุดจะไม่ได้ฝึกทำข้อสอบ เพราะยิ่งใกล้วันสอบ ยิ่งไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องอ่านหนังสือสอบวิชาอื่นด้วย
2. สอบแก้ตัวได้หลายครั้ง
การทำข้อสอบแต่ละชุดทำให้รู้จุดอ่อนของตัวเอง และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ จากเฉลยข้อสอบแต่ละชุด การทำข้อสอบหลายชุดเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเทคนิคจากเฉลยข้อสอบชุดหนึ่ง ไปปรับใช้กับข้อสอบชุดถัดไป ทำให้ทักษะการทำข้อสอบถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ
3. ฝึกให้ชินกับความกดดันของการทำข้อสอบในเวลาจำกัด
ปัญหาของนักเรียนในการทำข้อสอบ นอกจากต้องเผชิญกับความยากของข้อสอบแล้ว ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันเรื่องเวลาด้วย การทำข้อสอบหลายชุด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับกลยุทธ์การบริหารเวลาให้ลงตัว ถ้านักเรียนบริหารเวลาผิดพลาดในการทำข้อสอบชุดหนึ่ง ทำให้คะแนนสอบออกมาไม่ดี ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ แล้วลองนำกลยุทธ์ที่ปรับใหม่นี้ไปใช้ในการทำข้อสอบชุดถัดไป ปรับไปเรื่อย ๆ จนชินกับการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด ทำให้ไม่ตื่นเต้นเมื่อลงสนามสอบจริง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 1
(ทำข้อสอบชุดที่ 1 ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 4


แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.4
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนสาธิตฯ
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 1
(ทำข้อสอบชุดที่ 1 ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 6


แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 1
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 2
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 3
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 4
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 5
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 6


แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 1
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 2
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 3
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 4
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 5
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 6เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากข้อสอบเหล่านี้อย่างได้ผล ขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาวิธีการใช้ห้องสอบเสมือนจริง
... คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง ...
2. ลงทะเบียนใน 'ห้องสอบเข้าม.4'
... คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน ...
3. ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในการสอบ
4. ทำข้อสอบชุดที่ 1 ซึ่งเป็นชุดที่อนุญาตให้ login ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน
5. ผลสอบของข้อสอบชุดที่ 1 ทำให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีอะไรบกพร่อง ควรจะปรับปรุงส่วนไหน
6. ศึกษาเทคนิคการทำข้อสอบจากเฉลยวิธีทำ โดยเฉพาะข้อที่ทำผิดหรือทำไม่ได้ แล้วนำเทคนิคเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบชุดถัดไป
7. ทบทวนเนื้อหาส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีพอ โดยสังเกตจากข้อที่ทำไม่ได้หรือทำผิด แสดงว่าเนื้อหาส่วนนั้นยังเป็นจุดอ่อนของตัวเอง
8. ทำข้อสอบชุดถัดไป โดยนำความเข้าใจและเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากชุดก่อนมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับสิ่งที่ทำผิดพลาดในข้อสอบชุดก่อน
9. ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อปี
หลังจากแจ้งชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บแล้วสามารถ login เข้าทำข้อสอบทุกชุดในห้องสอบเข้าม.4 ทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่แจ้งชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บ
... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน ...


วิธีใช้ห้องสอบเสมือนจริง แจ้งปัญหาการใช้งาน
เสนอแนะความคิดเห็น


จำนวนผู้ชม 105,229 จำนวนผู้ลงคะแนน 15 คะแนนเฉลี่ย 3สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2018 All rights reserved.