ห้องสอบเสมือนจริง
ห้องสอบเสมือนจริง ข้อสอบเข้าม.1 ข้อสอบเข้าม.4 ข้อสอบ O-NET
ข้อสอบสสวท. ข้อสอบเพชรยอดมงกุฏ สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
ฝึกสมอง สมุดจดศัพท์ออนไลน์ เกมส์ท่องศัทพ์ English Voice ผู้ทำเว็บ

เข้าห้องสอบเข้าม.4 (login)

คู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง

รายงานคะแนนสอบ

ลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งโอนเงิน

ลืมรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน


 ในการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนชั้นม.4 นักเรียนต้องเตรียมตัวตั้งแต่สอบ O-NET ม.3 เพราะการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อม.4 ใช้คะแนน O-NET ของชั้นม.3 20% ส่วนอีก 80% เป็นคะแนนสอบจากข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าม.4

ห้องสอบแห่งนี้นำข้อสอบ O-NET ชั้นม.3 ของปีที่ก่อนมาจัดใหม่เป็นชุดเล็ก ชุดละ 20 ข้อ ให้เวลาทำ 1 ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนฝึกทำให้ทันในเวลาที่กำหนด ขอให้นักเรียนพยายามทำด้วยตัวเองก่อน เพื่อประเมินตัวเองว่าสามารถทำได้กี่ข้อ (กี่เปอร์เซ็นต์) หลังจากนั้นให้ดูเฉลยวิธีทำ โดยเฉพาะข้อที่ทำไม่ได้หรือทำผิด ให้ทำความเข้าใจวิธีทำโดยเฉพาะเทคนิคที่ใช้ในเฉลย จากนั้นพยายามนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กับข้อสอบชุดถัดไป ฝึกแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จะช่วยให้นักเรียนทำคะแนนได้ดีขึ้น

สำหรับข้อสอบเข้าม.4 ที่นำมาให้ฝึก เป็นข้อสอบเข้าม.4 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีนักเรียนสมัครสอบแข่งขันสูง เช่นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนบดินทร์เดชา โรงเรียนสาธิต ฯลฯ ข้อสอบของโรงเรียนเหล่านี้ถูกนำมาคละกันแล้วจัดใหม่ โดยจัดเป็นชุดเล็ก ชุดละ 20 ข้อ

ข้อสอบจริงบางส่วนเป็นอัตนัย (ไม่มีคำตอบให้เลือก ต้องเขียนคำตอบเอง หรือต้องแสดงวิธีทำ) แต่ห้องสอบเสมือนจริงดัดแปลงโจทย์ข้อสอบเป็นปรนัย(มีคำตอบให้เลือก)ทุกข้อ เพื่อให้ง่ายในการตรวจคำตอบด้วยคอมพิวเตอร์

เป้าหมายของ 'ห้องสอบเข้าม.4' คือพัฒนาทักษะการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ให้ได้เวลาเฉลี่ยข้อละ 3 นาที ในการทำข้อสอบบางข้อใช้เวลาน้อยกว่า 3 นาที (ข้อง่าย) บางข้อใช้เวลามากกว่า 3 นาที (ข้อยาก) แต่เมื่อนำเวลาที่ใช้ทั้งหมดมาเฉลี่ยต่อข้อแล้ว ได้เวลาเฉลี่ยข้อละ 3 นาที นั่นคือทำข้อสอบ 20 ข้อให้เสร็จในเวลา 1 ชั่วโมง โดยไม่เดาคำตอบ

 ข้อดีของการจัดข้อสอบชุดละ 20 ข้อ

1. ง่ายในการจัดสรรเวลาเพื่อฝึกทำข้อสอบ
ข้อสอบแต่ละชุดใช้เวลาสอบเพียง 1 ชั่วโมง นักเรียนหาเวลาว่าง 1 ชั่วโมงได้ไม่ยาก หากข้อสอบต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง นักเรียนจะมีข้ออ้างว่า 'ไม่มีเวลาว่าง' เพื่อผัดวันประกันพรุ่งในการฝึกทำข้อสอบ เพราะไม่สามารถจัดสรรเวลาว่างที่ต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง ถ้านักเรียนผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆ ในที่สุดจะไม่ได้ฝึกทำข้อสอบ เพราะยิ่งใกล้วันสอบ ยิ่งไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องอ่านหนังสือสอบวิชาอื่นด้วย
2. สอบแก้ตัวได้หลายครั้ง
การทำข้อสอบแต่ละชุดทำให้รู้จุดอ่อนของตัวเอง และได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ จากเฉลยข้อสอบแต่ละชุด การทำข้อสอบหลายชุดเปิดโอกาสให้นักเรียนนำเทคนิคจากเฉลยข้อสอบชุดหนึ่ง ไปปรับใช้กับข้อสอบชุดถัดไป ทำให้ทักษะการทำข้อสอบถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ
3. ฝึกให้ชินกับความกดดันของการทำข้อสอบในเวลาจำกัด
ปัญหาของนักเรียนในการทำข้อสอบ นอกจากต้องเผชิญกับความยากของข้อสอบแล้ว ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันเรื่องเวลาด้วย การทำข้อสอบหลายชุด เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปรับกลยุทธ์การบริหารเวลาให้ลงตัว ถ้านักเรียนบริหารเวลาผิดพลาดในการทำข้อสอบชุดหนึ่ง ทำให้คะแนนสอบออกมาไม่ดี ให้นักเรียนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ แล้วลองนำกลยุทธ์ที่ปรับใหม่นี้ไปใช้ในการทำข้อสอบชุดถัดไป ปรับไปเรื่อย ๆ จนชินกับการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด ทำให้ไม่ตื่นเต้นเมื่อลงสนามสอบจริง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ม.3
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 1
(ทำข้อสอบชุดที่ 1 ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ O-NET ม.3 ชุดที่ 4


แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.4
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนสาธิตฯ
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 1
(ทำข้อสอบชุดที่ 1 ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน)
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 5
แนวข้อสอบเข้าม.4 ชุดที่ 6


แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 1
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 2
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 3
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 4
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 5
แนวข้อสอบเข้าม.4 ร.ร.มหิดลฯและร.ร.จุฬาภรณฯ ชุด 6


แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 1
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 2
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 3
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 4
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 5
แนวข้อสอบเข้าม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาชุดที่ 6เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากข้อสอบเหล่านี้อย่างได้ผล ขอแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาวิธีการใช้ห้องสอบเสมือนจริง
... คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการใช้ห้องสอบเสมือนจริง ...
2. ลงทะเบียนใน 'ห้องสอบเข้าม.4'
... คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน ...
3. ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในการสอบ
4. ทำข้อสอบชุดที่ 1 ซึ่งเป็นชุดที่อนุญาตให้ login ได้โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน
5. ผลสอบของข้อสอบชุดที่ 1 ทำให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีอะไรบกพร่อง ควรจะปรับปรุงส่วนไหน
6. ศึกษาเทคนิคการทำข้อสอบจากเฉลยวิธีทำ โดยเฉพาะข้อที่ทำผิดหรือทำไม่ได้ แล้วนำเทคนิคเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบชุดถัดไป
7. ทบทวนเนื้อหาส่วนที่ยังไม่เข้าใจดีพอ โดยสังเกตจากข้อที่ทำไม่ได้หรือทำผิด แสดงว่าเนื้อหาส่วนนั้นยังเป็นจุดอ่อนของตัวเอง
8. ทำข้อสอบชุดถัดไป โดยนำความเข้าใจและเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากชุดก่อนมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับสิ่งที่ทำผิดพลาดในข้อสอบชุดก่อน
9. ค่าลงทะเบียน 500 บาทต่อปี
หลังจากแจ้งชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บแล้วสามารถ login เข้าทำข้อสอบทุกชุดในห้องสอบเข้าม.4 ทำซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่แจ้งชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บ
... คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน ...


วิธีใช้ห้องสอบเสมือนจริง แจ้งปัญหาการใช้งาน
เสนอแนะความคิดเห็น


จำนวนผู้ชม 132,838 จำนวนผู้ลงคะแนน 21 คะแนนเฉลี่ย 3
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.