ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

เหลือเวลา NaN ชั่วโมง, NaN นาที, Nan วินาที

เลือกคำตอบไม่ได้ นาฬิกาบอก "หมดเวลา" หรือ
นาฬิกาไม่แสดงเวลาที่เหลือ แต่แสดง "เหลือเวลา NaN ชั่วโมง, NaN นาที, Nan วินาที"
นาฬิกาจับเวลาไม่เดิน

สาเหตุเกิดจากนาฬิกาจับเวลาไม่เดิน เนื่องจากไม่ได้คลิกคำสั่ง "เริ่มจับเวลา"

เริ่มจับเวลา วิธีแก้ไข

1) ถอยกลับไปคลิกคำสั่ง "เริ่มจับเวลา"

2) คลิกโจทย์ข้อ 1 เพื่อเริ่มทำข้อสอบ

จำนวนผู้ชม 3,155 จำนวนผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 5

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.