ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

สอบติดกี่เปอร์เซ็นต์ ?
ข้อสอบคณิตศาสตร์ถูกจัดทำไว้บนเว็บเพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถเข้ามาฝึกทำข้อสอบจับเวลาได้จากที่บ้าน มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ เว็บนี้ไม่เคยคิดที่จะตามเก็บสถิติว่านักเรียนที่ฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ในเว็บนี้สอบติดกี่เปอร์เซ็นต์ ... ทำไมไม่เก็บสถิตินี้ ?

เพราะเว็บนี้ไม่เห็นความสำคัญของตัวเลขสถิตินี้

สอบติดกี่เปอร์เซ็นต์สำคัญอย่างไร ?

นักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่อยากจะเห็นตัวเลขนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ แต่เว็บนี้คิดแตกต่าง เว็บนี้คิดว่านักเรียนและผู้ปกครองไม่เห็นตัวเลขนี้จะดีกว่า เพราะ ....

ถ้าเปอร์เซ็นต์นักเรียนสอบติดสูง เช่น 95% นักเรียนและผู้ปกครองจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเลขนี้เป็นหลักประกันว่าเมื่อฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ในเว็บนี้แล้วจะสอบติด ความจริงตัวเลขนี้ไม่ใช่หลักประกันว่านักเรียนจะสอบติด ถ้านักเรียนฝากความหวังไว้กับเว็บนี้เพราะตัวเลข 95% ความทุ่มเทในการเตรียมตัวสอบของเขาจะลดลง เพราะเขาเชื่อว่า ยังไงก็สอบติดเพราะฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์กับเว็บนี้แล้ว จึงเกิดความประมาท ความทุ่มเทที่ลดลง ทำให้ความพร้อมในการสอบน้อยลง และผลสุดท้ายนักเรียนจะสอบไม่ติด นักเรียนไม่ควรฝากความหวังไว้กับเว็บนี้ นักเรียนควรมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เก็บความหวังไว้กับตัวเองและทำความหวังให้เป็นจริงด้วยตัวเอง

ถ้าเปอร์เซ็นต์นักเรียนสอบติดต่ำ เช่น 5% ตัวเลขนี้จะทำให้นักเรียนขาดความเชื่อมั่นว่าฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ในเว็บนี้แล้วจะสอบติด จึงไม่ใส่ใจที่จะฝึก การไม่ฝึกทำให้ไม่พร้อมในการสอบ ผลสุดท้ายจะสอบไม่ติด

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ผู้สอบติดสูงอาจทำให้นักเรียนสบายใจ แต่ไม่มีส่วนช่วยให้นักเรียนสอบติด เพราะเปอร์เซ็นต์ผู้สอบติดเป็นผลสอบของนักเรียนคนอื่น คนอื่นสอบติดไม่ใช่หลักประกันว่าเราจะสอบติดด้วย จึงไม่ควรไปสนใจผลสอบของคนอื่น ควรสนใจผลสอบของตัวเอง

เมื่อนักเรียนทำข้อสอบในห้องสอบเสมือนจริง เขาจะทราบคะแนนสอบของตัวเอง นักเรียนควรให้ความสนใจกับคะแนนสอบของตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ตัวเองมีศักยภาพที่จะสอบติดมากน้อยเพียงใด

ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่านักเรียนจะสอบติด สิ่งที่มีผลต่อการสอบติดหรือไม่คือตัวนักเรียนเอง เว็บนี้เพียงแต่เตรียมเครื่องมือให้นักเรียนฝึกความพร้อมในการสอบ ถ้านักเรียนไม่ทุ่มเทฝึก ต่อให้เครื่องมือดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์

จำนวนผู้ชม 4,256 จำนวนผู้ลงคะแนน 10 คะแนนเฉลี่ย 4

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.