ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

ดูผลสอบแล้ว... ไม่อนุญาตให้แก้คำตอบ

การคลิกที่ "...ผลสอบ..." เพื่อดูคะแนนสอบและเฉลยข้อสอบ มีผลให้การสอบสิ้นสุดลง แม้จะมีเวลาเหลือก็ไม่อนุญาตให้ย้อนกลับไปทำข้อสอบต่อ เมื่อนักเรียนย้อนกลับไปเลือกคำตอบจึงปรากฏข้อความ

"ดูผลสอบแล้ว ... ไม่อนุญาตให้แก้คำตอบ"

ในกรณีที่นักเรียนต้องการทำข้อสอบชุดนั้นใหม่อีกครั้ง ต้องเริ่มจับเวลาใหม่ โดยทำดังนี้
1) คลิกที่ "...ผลสอบ..."
2) เลือกเข้า "ห้องสอบ ...." จากเมนู
3) เลือกชุดข้อสอบ
4) คลิกที่ "เริ่มจับเวลา" เพื่อเริ่มจับเวลาใหม่
5) คลิกที่ "โจทย์ข้อ 1" เพื่อเริ่มทำข้อสอบ

เริ่มจับเวลาทำข้อสอบใหม่จำนวนผู้ชม 3,613 จำนวนผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 4

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.