ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

มี CD ข้อสอบคณิตศาสตร์จำหน่ายหรือไม่
คำถาม : มีแผ่น CD ข้อสอบคณิตศาสตร์จำหน่ายหรือไม่ ?
ต้องการให้เด็กใส่แผ่น CD แล้วทำข้อสอบโดยไม่ต้องเข้าอินเตอร์เน็ต เพราะที่บ้านไม่ได้ติดอินเตอร์เน็ต เนื่องจากไม่ต้องการให้ลูกเล่นเกมส์ และเข้าเว็บไม่เหมาะสม เด็กที่บ้านจึงทำข้อสอบในเว็บไม่ได้

เราไม่มีนโยบายทำแผ่น CD จำหน่าย เพราะเนื้อหาในเว็บไม่ได้หยุดนิ่ง มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ถ้าแจกจ่ายเป็น CD แล้ว เมื่อมีการปรับปรุง/เพิ่มเติมเนื้อหาต้องส่ง CD แผ่นใหม่ให้ซึ่งไม่สะดวกเนื่องจากผู้รับอยู่ไกล และกระจายทั่วประเทศ การให้นักเรียนทำข้อสอบบนเว็บจึงเป็นการสะดวกกว่า และนักเรียนจะได้เนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุดเสมอเมื่อเข้าเว็บ

เราเข้าใจความห่วงใยของคุณเกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตของเด็ก ธรรมชาติของเด็กทุกคนมีความอยากรู้อยากเห็น แม้คุณจะไม่ติดอินเตอร์เน็ตที่บ้าน เด็กก็จะดิ้นรนหาทางเข้าอินเตอร์เน็ตจนได้ เพราะปัจจุบันมีช่องทางเข้าอินเตอร์เน็ตมากมาย เช่น ร้านเกม บ้านเพื่อน ห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน ซึ่งไม่รู้ว่าโรงเรียนควบคุมเข้มงวดแค่ไหน ? แทนที่จะให้ลูกออกไปเข้าอินเตอร์เน็ตนอกบ้านซึ่งเราควบคุมไม่ได้ ให้เขาเข้าจากที่บ้านจะดีกว่าไหม ? เพราะอยู่ในบ้านเราน่าจะควบคุมได้มากกว่า อินเตอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วพบว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสีย จึงอยากแนะนำให้คุณติดอินเตอร์เน็ตที่บ้าน สำหรับข้อเสียของอินเตอร์เน็ตที่คุณเกรงว่าเด็กจะเอาแต่เล่นเกมส์จนเสียการเรียน หรือเข้าเว็บไม่เหมาะสมนั้นพอมีวิธีแก้ไข หรือปรามได้ โดยการจัดระเบียบและวางกฏเกณฑ์ในบ้าน ลองพิจารณาข้อเสนอแนะต่อไปนี้แล้วนำไปปรับใช้

วางเครื่องคอมพิวเตอร์ในที่แจ้ง ไม่หลบมุม เพื่อปรามไม่ให้เด็กแอบเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสม
ถ้าที่บ้านยังไม่มีคอมพิวเตอร์ หรือกำลังพิจารณาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ให้ลูก ขอแนะนำให้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(desktop) หากไม่มีความจำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในระหว่างที่เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ นอกบ้าน ไม่แนะนำให้ซื้อ laptop เหตุผลที่แนะนำให้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(desktop) เพราะสามารถกำหนดตำแหน่งตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ควรตั้งในตำแหน่งที่แจ้ง ไม่หลบมุม เช่นตั้งไว้ในห้องโถงชั้น 1 หันหน้าจอออกกลางบ้าน ทุกคนที่ผ่านไปมาสามารถเห็นหน้าจอของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ จะได้รู้ว่าเด็กเข้าเว็บอะไร เป็นการปรามไม่ให้แอบเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสม ถ้าเป็นเครื่อง laptop จะควบคุมได้ยาก เพราะเด็กสามารถนำไปใช้ที่มุมไหนของบ้านก็ได้

จำกัดเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต
อนุญาตให้เข้าอินเตอร์เน็ตได้ เล่นเกมส์ได้ แต่จำกัดเวลา อนุญาตให้เข้าอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่เวลา .... ถึง .... น. เท่านั้น เวลาดังกล่าวคือเวลาที่ผู้ปกครองว่าง สามารถใช้เวลาอยู่กับลูกได้ จะได้ดูว่าลูกเข้าไปทำอะไรในอินเตอร์เน็ต เมื่อซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ที่บ้านหรือติดอินเตอร์เน็ต อย่าบอกลูกว่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือติดอินเตอร์เน็ตให้ลูก (แม้ว่าเจตนาที่แท้จริงคือซื้อให้ลูก) แต่ให้บอกลูกว่าแม่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เพื่อทำงานของแม่ แต่อนุญาตให้ลูกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของแม่ได้ในช่วงเวลา .... ถึงเวลา ...... เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเครื่อง ถ้าเด็กคิดว่าเขาเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ เขาจะไม่ยอมรับการจำกัดเวลา เพราะเขาจะคิดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของเขา เขาจะใช้เมื่อใดก็ได้ ใช้นานเท่าใดก็ได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เขาต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน เมื่อเจ้าของเครื่องอนุญาตให้ใช้ในช่วงเวลา ..... ถึงเวลา ..... เขาก็ต้องใช้ตามนั้น

อย่าปล่อยให้เด็กประถมใช้อินเตอร์เน็ตตามลำพัง
ข้อมูล/ข่าวสารที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต มีทั้งข้อมูลจริง ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบางอย่างผู้โพสมีเจตนาโกหก หลอกลวง เด็กที่อ่อนต่อโลกไม่สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูล/ข่าวสารใดน่าเชื่อ ข้อมูล/ข่าวสารใดไม่น่าเชื่อ จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวง สำหรับเด็กประถมควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วยเพื่อสอนเด็กให้หัดสังเกตหรือวิเคราะห์ว่าข้อมูล/ข่าวสารนั้นน่าเชื่อถือเพียงใด

แม้ผู้ปกครองจะพยายามควบคุมไม่ให้เด็กเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสม แต่การควบคุมนี้จะได้ผลเฉพาะเด็กเล็ก (เด็กประถม) เมื่อเด็กโตขึ้น (ระดับมัธยม, มหาวิทยาลัย) การควบคุมจะทำได้ลำบาก เพราะเด็กเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ได้คล้อยตามผู้ปกครองทุกเรื่อง เด็กเริ่มมีสังคมของกลุ่มเพื่อน การใช้อินเตอร์เน็ตจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน เด็กสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตจากอุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ tablet ที่เขาพกพาไปได้ทุกที่ ถึงตอนนั้นไม่มีใครสามารถปกป้องเขา เด็กต้องรู้วิธีปกป้องตัวเองจากภัยที่มากันอินเตอร์เน็ต ผู้ปกครองจึงควรเริ่มสร้างภูมิคุ้นกันให้เด็กตั้งแต่ระดับประถม โดยสอนให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ สิ่งที่ควร/ไม่ควร สิ่งที่น่าเชื่อถือ/ไม่น่าเชื่อถือ ฯลฯ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะปกป้องตนเองเมื่อโตขึ้น

จำนวนผู้ชม 4,441 จำนวนผู้ลงคะแนน 7 คะแนนเฉลี่ย 4

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.