ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

ใช้เวลาเตรียมตัวสอบนานเท่าไร
นักเรียนแต่ละคนมีความรู้ไม่เท่ากัน ความสามารถในการเรียนไม่เท่ากัน บางคนเรียนรู้ได้เร็ว บางคนเรียนรู้ช้า จึงไม่สามารถกำหนดเป็นมาตรฐานว่าควรใช้เวลานานเท่าใด แต่มีคำแนะนำที่นักเรียนสามารถนำไปประเมินตัวเอง เพื่อคำนวณว่าต้องใช้เวลาเตรียมตัวสอบนานเท่าใด วิธีประเมินและวางแผนการเตรียมตัวสอบให้ทำดังนี้

1. วัดความรู้ที่มีอยู่ โดยทำข้อสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 1 ใช้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง จากนั้น ดูผลสอบ จะทราบว่าทำผิดหรือทำไม่ได้กี่ข้อ เป็นเรื่องอะไรบ้าง จดหัวข้อเหล่านั้นไว้ แล้วประมาณเวลาว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดเพื่อกลับไปทบทวนหัวข้อเหล่านั้น

2. ก่อนลงสนามสอบจริง นักเรียนควรได้ฝึกทำข้อสอบคณิตศาสตร์ครบทุกชุด ดังนั้นให้วางแผนว่าจะฝึกทำแต่ละชุดวันใด และเผื่อเวลาไว้ ทบทวนเนื้อหาสำหรับข้อที่ทำผิดหรือทำไม่ได้ เมื่อทำข้อสอบชุดที่ 2, 3, 4, ... เวลาที่ต้องใช้ในการทบทวนเนื้อหา จะลดลงตามลำดับ เพราะนักเรียนเริ่มมีประสบการณ์ในการทำข้อสอบ และมีความเข้าใจมากขึ้นหลังจากทบทวนเนื้อหามาหลายรอบ

3. ไม่ควรโหมทำข้อสอบคณิตศาสตร์ทั้งหมดในเวลาสั้น ๆ เพราะประสิทธิ์ภาพการเรียนรู้จะด้อยลง เมื่อเรียนต่อเนื่องนาน ๆ โดยไม่พัก

4. ถ้าเป็นไปได้ การทำข้อสอบคณิตศาสตร์แต่ละชุดควรเป็นคนละวัน เพื่อให้มีเวลาสำหรับกลับไปทบทวนเนื้อหาสำหรับข้อที่ทำผิดหรือทำไม่ได้ ก่อนเริ่มทำชุดถัดไป

5.ถ้าจำเป็นต้องทำข้อสอบคณิตศาสตร์ต่อเนื่องหลายชั่วโมง ควรมีช่วงพัก หรือมีกิจกรรมอื่นคั่น เพื่อให้นักเรียนได้ลุกเดินออกไปจากเก้าอี้ที่นั่งต่อเนื่องมาหลายชั่วโมง ควรพักถี่แค่ไหน ? พักนานเท่าใด ? ...ขึ้นกับสมาธิของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนที่สมาธิสั้น จำเป็นต้องพักถี่กว่านักเรียนปรกติ

งานวิจัยหลายชิ้นให้ข้อสรุปว่า การเรียนจะได้ผลดีใน 3 ชั่วโมงแรก จากนั้นร่างกายและสมองจะล้า ถ้าเรียนต่อโดยไม่พัก การเรียนในชั่วโมงที่ 4 จะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ดังนั้นการวางแผนทำข้อสอบคณิตศาสตร์ทั้งหมด ต้องเผื่อเวลาพักไว้ด้วย ไม่ใช่โหมทำข้อสอบคณิตศาสตร์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ใกล้สอบ

จำนวนผู้ชม 3,805 จำนวนผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 3

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.