ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

ไม่แสดง font ภาษาไทย

browser แสดงภาษาไทยไม่ถูกต้อง เนื่องจากค่า Character Encoding ของ browser ไม่สอดคล้องกับรหัสภาษาไทย แก้ปัญหานี้โดยเข้าไปตั้งค่า Character Encoding ของ browser ให้เป็น Thai การเข้าเมนูเพื่อตั้งค่า Character Encodeing ของ browser แต่ละตัวจะคล้าย ๆ กัน ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง เมนูของ Internet Explorer ดังนี้

View ==> Encoding ==> Thai (Windows)ภาพแสดงการตั้งค่า Character Encoding เพื่อให้แสดงภาษาไทยอย่างถูกต้องของ Internet Explorer
encode

encode
ภาพแสดงการตั้งค่า Character Encoding เพื่อให้แสดงภาษาไทยอย่างถูกต้องของ Firefox
encode
ภาพแสดงการตั้งค่า Character Encoding เพื่อให้แสดงภาษาไทยอย่างถูกต้องของ Chrome
encode

จำนวนผู้ชม 5,895 จำนวนผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.