ห้องสอบเสมือนจริง
หน้าแรก ห้องสอบเข้าม.1 ห้องสอบเข้าม.4 ห้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย ห้องติวคณิตศาสตร์ ผู้ทำเว็บ
เกมส์ท่องศัทพ์ สมุดจดศัพท์ออนไลน์ ฝึกสมอง English Voive ข้อสอบ O-NET ข้อสอบออนไลน์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ในเว็บแตกต่างจากข้อสอบคณิตศาสตร์ในหนังสืออย่างไร

ตัวข้อสอบคณิตศาสตร์ (โจทย์คณิตศาสตร์) ในเว็บนี้หรือในหนังสือรวมข้อสอบของแต่ละสำนักพิมพ์ไม่ต่างกัน เพราะโจทย์เหล่านี้นำมาจากข้อสอบของโรงเรียน..... โจทย์ข้อสอบเหล่านี้จึงมาจากต้นฉบับเดียวกัน หรือแม้แต่เก็งข้อสอบที่แต่ละสำนักพิมพ์เขียนขึ้นเองก็ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากเป็นการเขียนเลียนแบบข้อสอบของปีที่ผ่าน ๆ มา สิ่งที่แตกต่างกันคือวิธีเฉลยข้อสอบ (วิธีทำ) ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละคน

เว็บนี้มีวิธีเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นเทคนิคเฉพาะของเราเอง เข้าใจง่าย วิธีทำรวบรัดเพื่อให้ได้คำตอบทันเวลา นอกจากนี้เรายังมีข้อได้เปรียบหนังสือคือ....

มีวิดีโอคลิปเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ที่คำนวณซับซ้อน
การเฉลยวิธีทำข้อสอบคณิตศาสตร์เป็นตัวหนังสือมีข้อจำกัดในการอธิบาย เมื่อข้อสอบคณิตศาสตร์มีการคำนวณซับซ้อนการเฉลยเป็นตัวหนังสือจึงยากที่จะเข้าใจ เราจึงเพิ่มภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอคลิป เหมือนมีครูมาอธิบายให้นักเรียนฟังแบบตัวต่อตัว ช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น

มีระบบจับเวลา เหมือนทำข้อสอบคณิตศาสตร์ในห้องสอบ
การที่จะทำคะแนนสอบคณิตศาสตร์ได้สูง ไม่ใช่แค่เข้าใจและสามารถทำข้อสอบได้เท่านั้น แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย การทำข้อสอบไม่ทันมีค่าเท่ากับทำข้อสอบไม่ได้ เพราะทั้งสองกรณีต่างก็ไม่ได้คะแนน ดังนั้นการจับเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้นักเรียนรู้ตัวว่าสามารถทำได้ในเวลาที่กำหนดหรือไม่ การทำข้อสอบคณิตศาสตร์ในห้องสอบเสมือนจริงมีระบบจับเวลา คะแนนที่นักเรียนทำได้จึงเป็นคะแนนที่ใกล้เคียงกับคะแนนที่จะได้เมื่อเข้าห้องสอบจริง ช่วยให้นักเรียนรู้ตัวล่วงหน้าว่าควรปรับปรุงเรื่องความเร็วหรือควรบริหารเวลาในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์อย่างไร

ข้อสอบคณิตศาสตร์อยู่บนเว็บสามารถเข้าถึงข้อสอบจากทั่วโลกผ่านอินเตอร์เน็ต


ปีพ.ศ. 2555 รัฐบาลมีนโยบายแจกแท็บเล็ต (Tablet) ให้เด็กป.1 สิ่งนี้แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของนักเรียนรุ่นใหม่กำลังเปลี่ยนไป ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ต่อไปเราจะไม่เห็นภาพเด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ แบกกระเป๋าหนังสือใบใหญ่จนหลังแอ่น แต่จะเห็นเด็กถือแท็บเล็ต (Tablet) แทนหนังสือ เพราะสื่อการเรียนการสอนอยู่ในรูปอิเลคโทรนิค ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ในโลก Online เครื่องแท็บเล็ต (Tablet) ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต สามารถใช้เป็นทั้งอุปกรณ์สำหรับเรียนหนังสือ และอุปกรณ์เพื่อความบันเทิง นักเรียนสามารถดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ อ่านหนังสือ และทำข้อสอบจากแท็บเล็ต (Tablet) ตัวเดียว ข้อสอบคณิตศาสตร์จึงไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในกระดาษ(หนังสือ) ข้อสอบคณิตศาสตร์ของเรามาอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนรุ่นใหม่

แท็บเล็ต (Tablet) เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดใหญ่เท่าหนังสือ (กระดาษ A4) หรือขนาดเล็กลงมาเท่ากับครึ่งหนึ่งของหนังสือ หรือขนาดเล็กเท่าโทรศัพท์มือถือ นักเรียนสามารถพกอุปกรณ์นี้ติดตัวไปได้ทุกที่ นั่นหมายถึงนักเรียนสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตและทำข้อสอบคณิตศาสตร์ของเราบนแท็บเล็ต (Tablet) ได้จากทุกสถานที่ นักเรียนอาจดูวิดีโอคลิปเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ของเราหน้าโรงหนังในระหว่างที่คอยหนังฉาย หรือดูวิดีโอคลิปเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ของเราที่ร้านแมคโดนัลด์ในระหว่างที่คอยเพื่อนที่นัดกันไว้

ภาพประกอบและคำอธิบายเป็นสีหลากหลายช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
การพิพม์หนังสือจะพิมพ์ตัวหนังสือเป็นสีดำทั้งเล่ม ภาพประกอบก็เป็นภาพขาวดำ เนื่องจากการพิมพ์หมึกสีมีต้นทุนสูงกว่าหมึกดำ หากพิมพ์หนังสือคณิตศาสตร์เป็นสีทั้งเล่ม จะเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่ในโลกของอินเตอร์เน็ตทุกอย่างเป็นสีสรรสวยงาม เพราะการแสดงสีบนหน้าจอเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภาพประกอบที่เป็นสีช่วยให้เข้าใจได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ภาพมีความซับซ้อน สามารถใช้สีแยกแต่ละส่วนของภาพ หรือใช้สีตัวอักษรที่แตกต่างกัน เพื่อจัดกลุ่มให้เห็นชัดเจน

ตัวอย่าง เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพประกอบขาวดำ และภาพประกอบสีที่ช่วยเน้นสิ่งที่กำลังอธิบายให้เข้าใจเร็วขึ้น


ภาพประกอบคำอธิบายในหนังสือเป็นภาพขาวดำ

ในภาพนี้มีสามเหลี่ยมอยู่ 4 รูปคือ
สามเหลี่ยม AFB
สามเหลี่ยม BEC
สามเหลี่ยม ADC
สามเหลี่ยม ABC

ภาพประกอบคำอธิบายในเว็บเป็นภาพสี

ในภาพนี้มีสามเหลี่ยมอยู่ 4 รูปคือ
สามเหลี่ยม AFB
สามเหลี่ยม BEC
สามเหลี่ยม ADC
สามเหลี่ยม ABC

เนื้อหาในเว็บได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ
การพิมพ์หนังสือต้องใช้เวลาจัดทำต้นฉบับแล้วส่งโรงพิมพ์ ถ้าต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงเนื้อหา ต้องแก้ต้นฉบับแล้วจัดพิมพ์ใหม่ ได้เป็นหนังสือเล่มใหม่ เป็นฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ... ซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะออกเล่มใหม่ และผู้ที่ซื้อหนังสือเล่มเก่าไปแล้ว หากต้องการได้เล่มที่ปรับปรุงใหม่ ต้องจ่ายเงินซื้อเล่มใหม่

ปัญหานี้ไม่เกิดกับเรา เพราะเนื้อหาทั้งหมดของเราอยู่บนเว็บ สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา ใช้เวลาแก้ไขเพียงไม่กี่นาที ทันทีที่แก้ไขเสร็จ ผู้ที่เข้าเว็บจะเห็นเนื้อหาที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ล่าสุดเสมอ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนผู้ชม 3,795 จำนวนผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 4

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2019 All rights reserved.